Vissza

VÉDŐNŐI PÁLYÁZAT

 

Polgármesteri köszöntő

Településünk története

Címerünk

Fejlesztési terveink

Elérhetőségeink

POLGÁRMESTERI HIVATAL LEGYESBÉNYE
                       
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
ANYA- ÉS GYERMEKVÉDELMI TANÁCSADÓ

védőnő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3904 Legyesbénye, Dózsa u. 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Területi védőnői feladatok ellátás
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       

Pályázati feltételek:
§         Felsőfokú iskolai végzettség, Főiskola, védőnő,
§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§        Iskolai végzettséget igazoló okirat másolat, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,vagy beadására vonatkozó igazolás,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2008. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. március 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3904 Legyesbénye, Rákóczi út 82.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2008, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. március   28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§         Polgármesteri Hivatal Legyesbénye - 2008. február 15.
§         Polgármesteri Hivatal honlapján: legyesbenye.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2008. február 16.

Webdesign: g-art.hu